Flygfrakt med hög grad av personlig service

Att hitta det bästa sättet att möta vår kunders förväntningar med flygfrakt är vårt uppdrag. Oavsett om du prioriterar en snabb express eller en kostnadseffektiv transport, kan vi alltid erbjuda dig alternativ.

Vi anordnar flygtransporter till och från alla flygplatser i Sverige till nästan var som helst i världen, med flera olika flygbolag som du kan välja mellan.

Enda sedan vi mottog vår IATA-licens 1999, har vi erbjudit våra kunder skräddarsydda flygfraktslösningar med högsta fokus på god service.

Information

Vi är mycket stolta över den servicenivån vi ger till våra kunder. Varje kund är tillägnad sin egen kontaktperson som offererar, konsulterar, utför och bevakar hela transportledet från dörr till dörr.

Vi ger alltid våra kunder ett antal alternativ att välja mellan för att jämföra ledtider kontra transportkostnaden.
Sedan vi blev en IATA-certifierad agent och godkända av Luftfartsverket, har vi utvecklat en djup kunskap inom området Flygfrakt. En kunskap som vi använder för att hitta den bästa möjliga lösningen för våra kunders behov.

Standard / Express

Vid flygtransporter finns det ofta en snäv tidsram för alla inblandade. Men för vissa transporter, är det inte så brådskande. Därför kan vi förse våra kunder med 2 alternativ:
Standard (som fokuserar på att hålla kostnaderna nere) & Express (där tid och service är av yttersta betydelse).

Dörr till Dörr

Med vårt omfattande nätverk av agenter runt om i världen, kan vi också givetvis erbjuda en dörr till dörr service med förtullning, terminalhantering, ompackning och leverans till dörren.

Sjö & Flyg-kombination

En kombinerad lösning där varorna kommer att i det första transport ledet transporteras som Sjöfrakt, och sedan övergå till flygfrakt. Detta möjliggör en mer kostnadseffektiv lösning, men fortfarande ett snabbare alternativ än enbart Sjöfrakt.

Full Charter

För större leveranser kan vi också erbjuda ett helt flygplan anpassat för ert behov. Under årens lopp har vi har varit involverad i flera projekt med några av Nordens största exportföretag och importföretag så vi har all den erfarenhet och kompetens som krävs.

Farligt gods

Farligt gods kräver en högre nivå av säkerhet och kontroll. Vår personal har genomgått omfattande utbildningar i hantering av DGR-gods, och kan hjälpa våra kunder med information om hur man ordnar förpackning, dokument och hantering.

Tempererat gods

Kyl och Frys försändelser transporteras med två olika temperaturkontrollerade tekniker. Den första är en aktiv torris temperaturstyrsystem och andra en kompressorkylning och elektriskt system. Vi har stor erfarenhet inom detta.

Kontakta vår flygavdelning!

'Snabbt, pålitligt och med en hög grad av personlig service'

-Mikael Lindström, Air Freight Traffic Manager ITS
Kontakta vår flygavdelning!