Start / Tjänster

Tjänster

Vi täcker alla delar i logistikkedjan. Sjöfrakt, flygfrakt, vägtransporter, tågtransporter och Time Critical-lösningar.

Våra tjänster

Sjöfrakt

Med ett omfattande världsomspännande nätverk av pålitliga och beprövade partners står vi rustade och redo att erbjuda alla tänkbara förfrågningar.

Flygfrakt

Med full IATA certifiering, bokar vi dina godstransporter med bästa lämpliga flyg. Vi har alla nödvändiga certifieringar och gedigen kunskap att hantera, thermo, projekt och farligt gods.

Vägtransport

Vi erbjuder vi dagliga avgångar till och från Sverige för hela Trailers och Styckegods, Pall, Thermo, Farligt gods och specialtransporter.

Järnvägstransport

ITS har under en längre tid, framgångsrikt, hanterat och levererat järnvägstransport.

Time Critical

Vi är ett litet team med gedigen erfarenhet inom flyg- och biltransporter – i synnerhet gällande tidskritiska transporter.

Intelligent Transport

Om korrekt information inte är tillgänglig när den behövs, kan det leda till kostsamma förseningar.

Nätverk med agenter runt om i världen

Med ett omfattande nätverk av agenter runt om i världen, ser vi till att dina varor kommer att hanteras på ett effektivt och hållbart sätt. Att arbeta som en oberoende speditör ger oss fördelen och möjligheten att välja de bästa underleverantörerna för dina transportbehov.

Att hitta den bästa lösningen varje gång, det är ju vårt motto.