Vägtransport till, från och inom Europa och Skandinavien

Som delägare i ett stort godstrafiknätverk i Europa med hållbara dagliga pall- och styckegodstransporter till och från vår hubb i Hamburg, Tyskland. Godset distribueras vidare i hela Europa via flera decentraliserade nav vidare in i systemet till mottagaren. Med flera avgångar med vägtransport varje vecka trafikerar vi i egen regi styckegods och fulla laster till och från Norge, Danmark, Finland och Storbritannien.

Vår service omfattar även godstransporter och lastbilstransport samt transporter av större försändelser, nämns också som dellaster (LTL) eller kompletta laster (FTL). Alla våra kunder är tillägnad en personlig kontakt, med direkt telefon och e-post. På så sätt behöver våra kunder aldrig vänta eller att omdirigeras i en kundtjänst-kö.

Att jämföra priset med ledtid och att se till att våra kunder är försedda med den bästa transportlösningen, det är vårt jobb!

Vägfrakt

Genom att nyttja en kombination av vår egna flotta och flera partners, har vi etablerat ett nätverk som täcker hela europa.
Vi är väl medvetna om vikten av ”just in time”-leveranser, för att hålla produktionen igång. Därför kan våra kunder alltid räkna med att få information om när och var upphämtning och leverans kommer att ske.
Alla våra kunder är tillägnad en personlig kontakt, med direkt telefon och e-post. På så sätt behöver våra kunder aldrig vänta eller att omdirigeras i en kundtjänst-kö.

Europa Transport

Vägtransport med dagliga upphämtningar gör att vi kan nå nästan alla länder i Europa inom 72 timmar (många leveranser redan inom 24 timmar). Våra strategiskt placerade terminaler i Göteborg och Malmö, fungerar som nav för all upphämtning och leverans i Sverige.

Snabbt pris

Beräkna priset av vägtransport i vår kalkylator och ledtiden för din försändelse inom Europa.
Tveka inte att ta kontakt med oss för att få din personliga inloggning och börja räkna.

Dellaster

Vår produkt för transporter som är större än 2999 kg, men för liten för att hyra en hel trailer.
Transporten sker oftast med samma lastbil, hela vägen, vilket garanterar en snabb service.

Hellaster – Full Trailer

Vi erbjuder FTL-transporter till och från alla europeiska länder, CrossTrade som import och export. I vissa regioner kan vi erbjuda en liten flotta av dubbla lastsläp. Med dessa kan vi transportera upp till 66 EUR pallar (max höjd 1,30 m) för att maximera transporteffektiviteten.

Tempererade transporter

Vi ombesörjer idag transporter för livsmedelsföretag, vi vet hur man hanterar livsmedelstransporter och ”just-in-time” leveranser. Vare sig du behöver kylda eller frysta transporter, finner vi en lösning för dig.

Farligt gods

Vår personal är välutbildad i hanteringen och transport av farligt gods. Vi kan hjälpa dig hur man arrangerar förpackning, dokument och transportetiketter.

Kontakta vår vägavdelning

'Vi säkerställer en snabb och pålitlig leverans från punkt A till B '

-Jerry Camermo, VD & ägare, ITS
Kontakta vår vägavdelning