Tullklarering – effektiv tulldeklaration

Vi har välutbildad och erfaren personal som hanterar alla typer av tulldeklarationer för import, export och i transit samt bistå våra kunder med klassifikationer, tillämpningar av temporär import/export och andra tullrelaterade tillstånd.

Vi arbetar i ett av de bästa IT-systemen på marknaden och är integrerat med tullsystemet via EDI och vi uppdateras automatiskt med den senaste informationen från de svenska tullen.

Som innehavare av ett AEO-certifikat för ”säkerhet och skydd” mot den svenska tullmyndigheten, kan vi erbjuda ett säkrare och effektivare varuflöde med färre försenade leveranser, vilket sparar våra kunder både tid och kostsamma förseningar.

Med en AEO-certifiering, driver dess också en lägre risk för att utsättas för fysiska och dokumentbaserade kontroller av tullkontoret.

Ovanpå dessa fördelar, den svenska tullmyndigheten ger oss förenklingar som ger en smidigare och effektivare hantering av dina tullfrågor.

Tullklarering

Personalen är alla välutbildade i tullbestämmelserna, och kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din transport.
Med en AEO-certifiering kan vi erbjuda en snabbare och mer tillförlitlig service till våra kunder.
Helt integrerad med den svenska tullmyndigheten. Alla deklarationer görs elektroniskt, vilket snabbar upp hela processen.

Transitering

Förfarandet transitering gör det möjligt att transportera varor genom ett eller flera länder utan att behöva betala tull och skatt.

Temporär Import

Avser import av varor till EU under en begränsad tid för senare återexport i oförändrat skick. Vid användning av temporär import, kan du få befrielse från tull och moms vid import.

ATA-Carnet

ATA-carnet är ett internationell tulldeklarationen används för tillfällig import av: prover, professionell utrustning eller utställningsföremål.

Kontakta vår Tullavdelning

'Tullklarering, på ett enkelt sätt.'

-Malin Bodin, Tullansvarig ITS
Kontakta vår Tullavdelning