Järnvägstransport – Tågfrakt från Kina till Europa

its järnväg speditör

Systemtransportståg (eller Block train) mellan Asien och Europa är per definition ingenting nytt, men för vanligt gods som traditionellt hanteras via sjön eller i luften med flyg, är det ganska nytt med tågfrakt.
ITS har under en längre tid, framgångsrikt, hanterat och levererat järnvägstransport. Återkopplingen från våra kunder har varit väldigt positiv och nu införlivar vi denna tjänst som en fristående produkt och accelererar vår marknadsföring.
Den pågående rörliga och oförutsägbara containertransportmarknaden identifieras delvis som en anledning till en växande önskan om en alternativ servicenivå som liknar en snabb sjöfartstjänst, men som också kan jämföras med en mer prisvärd flygfraktprodukt.

  • Konkurrenskraftig prisstruktur > 70% lägre, jämfört med flygfrakt
  • 3-4 veckor dörr-till-dörr service ~ halva tiden jämfört med sjöfrakt

  • Full täckning i Kina – 5 avgångar i veckan

  • Hög nivå av säkerhet och service man kan lita på

I 30 år har ITS – en oberoende och privatägd speditör – levererat värde till kunder över hela världen och via ett starkt nätverk av lika engagerade partners är vi fast beslutsamma att fortsätta med det.