Från den 1 april 2016 har det införts vägskatt i Belgien för fordon med vikt över 3 500 kg.

Avgiften kommer att vara kilometerbaserad och mäts via en OBU (On Board Unit) vilket alla fordon över 3 500 kg som trafikerar Belgien måste ha.

Läs mer här.