Yennenga Progress är en ideell förening, som arbetar för att få fattiga byar i främst Burkina Faso, men även andra länder i Afrika, att bli självförsörjande samt öka kunskapen om hälsa och sjukvård.
Detta genom att med företags hjälp, bl.a. bygga och driva både grundskolor och yrkesskolor, sprida kunskap om hygien, vård och förebyggande hälsoarbete.
De driver även olika projekt för att minska den höga barn-och mödradödligenheten.
Bristen på rent vatten, och hur man tar till vara på det sällan nedfallande regnvattnet, är naturligtvis också ett viktigt arbete.

ITS har redan sedan tidigare hjälpt till med hjälptransporter, vilket vi fortsatt kommer göra , men även bidra till sällhälluppbyggandet genom att betala en anställds lön i Burkina Faso, Wendyam Ilboudou, som är Yennengas chaufför.

Wendyam är en viktig sambandslänk för all verksamhet i Nakamtenga, Burkina Faso. Han finns alltid till hands. Wendyam som är en mycket duktig och ansvarsfull chaufför, ansvarar för alla organisationens transporter.
Wendyam är ”barn av byn”, som varit iväg i några år för att studera och prova på lite olika yrken, men som nu flyttat tillbaka till byn.
Sedan i somras arbetar han som chaufför på Yennenga center där han förutom alla transporter även underhåller och reparerar de fordon som organisationen har att tillgå.

Personalen är det viktigaste vi har för att kunna fortsätta att utveckla verksamhet och metoder anpassade för de förutsättningar som finns just här. –Yennenga Progress.

Vi på ITS är både stolta och glada över att vi kan vara en del av denna utveckling genom att bidra med lön till Wendyam IIboudou.

Ni kan läsa mer om YENNENGA progress arbete här: http://www.yennengaprogress.se/