Vi ombesörjer alla typer av sjötransporter som hela Containers, Styckegods , RoRo, Tank, Bulk eller om annan specialutrustning behövs. Med ett omfattande världsomspännande nätverk av pålitliga och beprövade partners står vi rustade och redo att erbjuda alla tänkbara förfrågningar.Läs mer
Med full IATA certifiering, bokar vi dina godstransporter med bästa lämpliga flyg. Vi har också alla nödvändiga certifieringar och gedigen kunskap att hantera, thermo, projekt och farligt gods.Learn More
Som delägare och medlem av ett omfattande europeiskt nätverk i 30 länder erbjuder vi dagliga avgångar till och från Sverige för hela Trailers och Styckegods, Pall, Thermo, Farligt gods och specialtransporter.Learn More
Vår IT portfölj innehåller flera moduler för att hjälpa dig med dina utmaningar inom transport och logistik. Till exempel Fraktkalkylator, Statistik och Spårning av gods.Learn More
Om ITS

'Det handlar alltid om att hitta den bästa möjliga transportlösningen för våra kunder'

- Jerry Camermo, VD & ägare, ITS

Om ITS

News